Service pakket

Beste deelnemers van de Siloladungsboerse

Allereerst willen wij u bedanken voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Wij rekenen u al vele jaren tot onze trouwe klanten. Het aantal van onze leden neemt voortdurend toe, evenals de vracht- en laadruimten waarvoor reclame wordt gemaakt.

Met de volgende informatie willen wij u graag op de hoogte brengen van het volgende:

Met ingang van 01.01.2022 wordt de contributie aangepast naar € 42,50 per maand netto plus BTW. Wij vragen om uw begrip voor deze maatregel, In het recente verleden hebben wij echter diverse investeringen gedaan in dit portaal, zoals een gebruiksvriendelijk platform, alsook in investeringen voor diverse reclamemaatregelen om de bekendheid van de Silo Cargo Exchange verder te vergroten. Uiteraard moest ook rekening worden gehouden met algemene kostenstijgingen als gevolg van de pandemie.
Wij danken u voor uw vertrouwen en begrip.

Met vriendelijke groet,
Uw team van de Siloladungsboerse